Dossier: Openbare verlichting

Verlichting

Laatste update: voorjaar 2014

In Nederland gaat ongeveer 1,5 procent van de geproduceerde elektrische energie naar openbare verlichting (OVL). Het totale energieverbruik van alle OVL in Nederland is berekend op ongeveer 600.000 tot 700.000 MWh/jaar, waarvan ± 500.000 MWh door gemeentelijke OVL. Gemiddeld is dat zo’n 1.100 MWh per gemeente. Het theoretische besparingspotentieel voor gemeentelijke OVL is berekend op gemiddeld 18 procent.


Wat wil de Rijksoverheid met openbare verlichting?

De toenmalige minister van Milieu, Jacqueline Cramer, heeft de aanbevelingen uit het eindrapport van het inmiddels opgeheven Taskforce Verlichting overgenomen.

Daarin staat dat in 2011 er ten opzichte van 2007 15 procent energie bespaard moet worden op de openbare verlichting (inclusief nieuwbouw), in 2013 is dat 20 procent en in 2020 moet zelfs 30 procent worden bespaard.

Deze ambitie geldt voor alle gemeenten van Nederland tezamen.


Welke maatregelen kan een gemeente nemen om te besparen op openbare verlichting?

1. Daar waar mogelijk verwijderen openbare verlichting
2. Vervangen openbare verlichting door reflecterende markering
3. Minimaliseren lichthinder van reclameborden en stads- of gebouwverfraaiing
4. Vervangen hogedruk-kwikdamplampen (HPLN)
5. Vervangen oude fluoricentielampen (diameter 38 mm of groter)
6. Voorzien CFL-lampen van elektronische en dimbare voorschakelapparaten
7. Voorzien SON-lampen van elektronische en dimbare voorschakelapparaten
8. Vervangen geel licht in binnenstad door wit licht
9. LED projecten in woonwijken
10. Plaatsen lichthindervrije armaturen bij nieuwe installaties
11. Toepassen lange levensduurlampen bij vervanging

Bron: Rijksoverheid


De gemeente Dordrecht zoekt naar manieren om structureel haar steentje bij te dragen aan vermindering van lichtvervuiling en energieverbruik. Openbare verlichting krijgt speciaal de aandacht. Johan Jonker (Gemeente Dordrecht, sector Stadsbeheer) legt de aanpak uit.