Salderen

salderen_salderingsregeling
Huishoudens en kleinzakelijke elektriciteit-afnemers die zonnepanelen hebben geïnstalleerd kunnen gebruik maken van de salderingsregeling. Salderen houdt in dat de zelf opgewekte stroom verrekend wordt met afgenomen stroom, ‘net metering’ genoemd in het Engels. Het financiële voordeel van salderen maakt de investering in zonnepanelen extra aantrekkelijk, waardoor een terugverdientijd mogelijk is van minder dan 10 jaar. Salderen staat ter discussie: de overheid loopt door de regeling energiebelasting mis.

Salderen alleen voor kleinverbruik

De salderingsregeling geldt voor afnemers met een aansluitcapaciteit tot maximaal 3x80A. Voor grootzakelijke aansluitingen geldt de salderingsregeling dus niet. Salderen is mogelijk tot het maximum van het (jaarlijkse) verbruik. Wordt meer elektriciteit opgewekt dan het eigen gebruik op jaarbasis, dan is de elektriciteitsleverancier verplicht een redelijke terugleververgoeding te bieden.

Meer over salderen op Energieoverheid.nl (archief)

Salderen is geen subsidie

In de discussie over het salderen wordt het financiële voordeel voor bezitters van zonnepanelen vaak subsidie genoemd. Idee daarachter is dat particulieren zonder zonnepanelen via de energierekening meebetalen aan de regeling. Huishoudens met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen de investering in zonnepanelen niet dragen en lopen daardoor het voordeel van salderen mis. De salderingsregeling zou ‘discrimineren’. Vereniging Eigen Huis berekende dat de staat jaarlijks ruim 50 miljoen euro misloopt, als derving van energiebelasting, opslag duurzame energie en B.T.W., over het jaar 2015. Eind 2016 kwam dat getal uit op 80 miljoen. Daar staat tegenover dat particulieren fors geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. De teller van het opgestelde vermogen zon-PV stond begin 2016 op zo’n 1,6 gigawattpiek (wattpiek staat voor het maximale vermogen). Ongeveer 60% hiervan is residentieel. Dit kan inhouden dat over de afgelopen decennia de Nederlandse burger voor 2,5 miljard euro aan zonnepanelen heeft uitgelegd, op eigen dak – exclusief lokale subsidies, btw teruggave, etc. Afgezet tegen het bedrag dat jaarlijks via de energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) door huishoudens bijeengebracht wordt is de derving door salderen helemaal een schijntje. Aan totale belastingen wordt 2,3 miljard euro opgehaald, tegenover de 80 miljoen derving door salderen.

Stand van zaken rond salderen

Salderen is ‘onbegrensd’ zoals het heet. Dat wil zeggen dat zelf opgewekte stroom verrekend mag worden met afgenomen stroom, tot het maximum van die hoeveelheid afgenomen stroom. In het verleden was nog een maximum aan de verrekening verbonden, eerst van 3000 kWh op jaarbasis, later 5000 kWh maar vanaf 1 januari 2014 werd ‘onbeperkt’ salderen mogelijk. Tegelijkertijd maakte de (toenmalige) minister van Economische Zaken Henk Kamp bekend dat de regeling medio 2017 heroverwogen zou worden. Dit bracht veel onrust teweeg; mocht de evaluatie in 2017 leiden tot herziening of zelfs afschaffing van de salderingsregeling dan zou voor veel particulieren een investering in zonnepanelen financieel een stuk minder aantrekkelijk worden. Vanuit de solar branche en vanuit de oppositie in de Tweede Kamer ontstond kritiek en werd de minister opgeroepen duidelijkheid te verschaffen. Dit resulteerde in de belofte eind 2016 dat de regeling tot 2023 gecontinueerd zal worden.

Inschrijving alerts subsidies

  • Meer informatie over onze nieuwsbrief en alerts.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Consequenties groei zon-PV

De groei van het opgestelde vermogen van residentiële zonnestroominstallaties zal naar verwachting aanhouden en mogelijk nog toenemen. Hierdoor veranderd de belasting van het elektriciteitsnet en zullen fluctuaties toenemen. Dit stellen de netbeheerders, die jaarlijks zo’n 2 miljard euro investeren in het net. Op zichzelf beschouwd is het principe van salderen, waarbij opgewekte stroom verrekend wordt met afgenomen stroom op jaarbasis, op termijn moeilijk houdbaar. Op zonnige dagen wordt meer opgewekt dan het eigen verbruik en leveren de installaties de stroom terug aan het net. Dit overschot wordt gecorrigeerd door de centrale opwekking van elektriciteit te temperen, zodanig dat het net in balans blijft. Omgekeerd zal op een donkere winterse dag die centrale opwekking fors moeten bijspringen. De toename van zon-PV stelt dus eisen aan de capaciteit van het net, dat lokaal verzwaard zal moeten worden. Tegelijk heeft het invloed op de kosten van centrale opwekking. Combineren we dit met de verwachting dat vaste tarieven voor elektriciteit zullen verdwijnen en plaatsmaken voor een tijdafhankelijke tariefstelling, dan valt het systeem van salderen uit elkaar. Nieuwe technieken, zoals smart grids, demand management en lokale opslag zullen dit proces versnellen.

certiq1601
Vermogensgroei PV-installaties en aantallen volgens CertiQ, maandrapport januari 2016

Techniek van salderen

Bezitters van een zonnestroominstallatie dienen deze zelf aan te melden bij de netbeheerder en leverancier. Dan pas kan verrekening plaatsvinden. Beschikt een woning over een slimme meter, dan wordt teruglevering automatisch bijgehouden. Een oude, analoge elektriciteitsmeter met draaischijf, zal terugdraaien op het moment dat eigen opwek groter is dan het verbruik. In de meterstand aan het einde van het jaar is dan vanzelf de verrekening verwerkt. De slimme meter werkt met vier telwerken en kan daardoor terug geleverde stroom bijhouden. De slimme meter ziet echter niet de productie van de panelen, daarvoor is een aparte bruto productiemeter benodigd.

daily_net_metering

Nieuws over salderen:

De branchevereniging Holland Solar volgt de ontwikkelingen op het gebied van de salderingsregeling op de voet en heeft daarvoor een speciale pagina over salderen beschikbaar gemaakt.

Meer over salderen: