Duurzame Energie Richtlijn binnenkort van kracht

Duurzame Energie Richtlijn binnenkort van kracht

De Duurzame Energie Richtlijn is in december 2008 vastgesteld door de Europese Commissie en het Europees Parlement en geldt voor alle lidstaten. Zodra de definitieve tekst in het publicatieblad van de Europese Unie is opgenomen, zijn de lidstaten wettelijk verplicht zich aan deze Richtlijn te houden. Twintig procent van alle energie die in de Europese […]